KAM
"SARUNA PAR PĀRMAIŅĀM"
IR PAREDZĒTA?

PĀRMAIŅU VADĪBA VAR BŪT STRUKTURĒTA

Pārmaiņas kļuvusi par neatņemamu mūsu ikdienas daļu. Mēs piedzīvojam gan radikālas pārmaiņas, ko izraisa krīzes situācijas, taču pārmaiņas var būt arī nelielas izmaiņas uzņēmuma procesos, kas prasa darbiniekiem mainīt savu attieksmi vai uzvedību. Vai kādreiz esat iedomājies: Kāpēc mūsu pārmaiņas ieviešas tik grūti? Kāpēc cilvēkiem tik grūti pieņemt jauno situāciju, darbības modeli? Ja Jūsu atbilde ir “Jā”, tad vēlos iedrošināt, sakot, ka pārmaiņas var būt arī veiksmīgas, ja vien mēs ievērojam kādu likumu!

Pārmaiņās galvenais ir piemēroti vēstījumi!

Bieži novēroju, ka organizācijas komunicē darbiniekiem pārmaiņas vienvirziena formā. Taču pārmaiņu vēstījumus, kas uzrunā sirdis un prātus, iespējams definēt tikai tad, kad mēs esam tikuši skaidrībā, ko jūt, domā, runā vai dara darbinieki, kam pārmaiņas ir jāievieš. Tomēr nereti vadītājiem nav nemaz tik viegli atrast īsto veidu, kā darbiniekiem pajautāt un galu galā, ko pajautāt, lai saruna būtu produktīva!

Tagad ir risinājums – Instruments “Saruna par pārmaiņām”

Esmu radījusi instrumentu, kas palīdzēs atvērt sarunu, kurā darbiniekiem ir iespēja paust savas domas un emocijas par plānotajām un notiekošajām pārmaiņām organizācijā. “Saruna par pārmaiņām” aktivitāte ļaus komandām justies iesaistītām, uzklausītām. Vadītājiem šis instruments palīdzēs nodrošināt atgriezenisko saiti un saprast darbinieku problēmjautājumus, kas savukārt ļaus mērķtiecīgāk definēt pārmaiņu vēstījumus un veidot pārmaiņu komunikācijas stratēģiju.

KLIENTU ATSAUKSMES

DACE DOVIDENA

Narvesen Baltija SIA

“Pārmaiņu veida noteikšanas instruments ir fantastiska iespēja, kas ļauj komandai, caur diskusiju, izprast un vienoties par pārmaiņu veidu organizācijā un nodrošina sinhronizēta vēstījuma nodošanu viscaur organizācijai un struktūrvienībās. Kā arī veidojot vēstījumu, palīdz izprast visus potenciālos klupšanas akmeņus un sagatavot jau sākotnējo ziņu, ietverot atbildes uz potenciālajiem jautājumiem un riskiem. Tas ir fantastisks instruments, kas vieno komandu jebkāda izmēra pārmaiņu plānošanā un ieviešanā! Paldies, Ieva! “​

KRISTĪNE TOMSONE

SIA Ketes Māja

“Šis ir lakonisks un kvalitatīvs darba instruments, kas ļauj paskatīties uz to, ko ne vienmēr gribas skatīties. Tas man kā uzņēmuma dibinātājai palīdz saprast, kā nodot ziņu komandai, turklāt ļauj saprast, kādās kvalitātēs pati vēlos strādāt. Izmantojot instrumentu, divu stundu laikā ieguvu darba materiālu vismaz 3 mēnešiem uz priekšu! Šī instrumenta izmantošanu raksturoju ar vārdiem – atklāsmes, iedvesma un aizrautība!”​

GUNTA ŠMĒDIŅA

DNB servisa centrs

Instruments ir veids kā dažāda līmeņa vadītājiem pārmaiņu procesā rast iespēju izrunāt par lietām, kuras ierastā formātā un ikdienā nespējam izrunāt un saprast strukturētā formātā. Instruments ļauj soli pa solim šķetināt situāciju, kā arī ieraudzīt to no dažādām perspektīvām. Efektīvā veidā saņēmām maksimāli visaptverošus viedokļus, sapratām sāpīgos punktus, ieguvumus un soļus, kas veicami veiksmīgam pārmaiņu turpinājumam organizācijā. Prieks, ka Latvijā ir radīts tāds unikāls palīgmateriāls visa līmeņa vadītājiem, HR speciālistiem un koučiem (un droši vien ir vēl citi amati, kuros lieti noderētu šāds instruments).​